Veelgestelde vragen over onze werkwijze

Wat is het verschil tussen intensieve en reguliere begeleiding?

Het verschil tussen de intensieve en de reguliere begeleiding is de mate waarin wij ons met de planning en uitvoering van het huiswerk bemoeien. Intensieve begeleiding is meer sturend, reguliere begeleiding vooral bijsturend. Intensieve begeleiding vindt daarom plaats in kleine groepjes waarin wij het voortouw nemen in het wat, wanneer, hoe en waarom. In de reguliere begeleiding zijn de groepen wat groter, komen leerlingen zelf met een voorstel en prioriteiten voor een middagplanning, en kunnen ze al strategieën kiezen voor de uitvoering van het werk.

Ons doel is om leerlingen zelfstandig te leren leren. Zodra leerlingen meer grip en verantwoordelijkheid laten zien, kunnen we in overleg dagen intensieve begeleiding inwisselen voor dagen reguliere begeleiding. Zo kan een leerling in zijn eigen tempo groeien naar die zelfstandigheid.

Hoe zit dat met nakijken en overhoren?

Anders dan veel andere instituten kijken wij niet al het huiswerk na en overhoren wij ook niet alles. In plaats van al het huiswerk netjes in het schrift, is ons streven dat een leerling bij ons elke dag tenminste één (strategieveranderend) inzicht opdoet. Want als je gemiddeld 100 dagen per jaar bij ons bent, heb je zo na een jaar 100 nieuwe inzichten opgedaan! We besteden onze aandacht graag daaraan en gebruiken selectief nakijken en overhoren dus daarvoor.

Hoe weten jullie welk huiswerk mijn kind moet doen?

Door het aan jullie kind te vragen. Daarmee blijft de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort, en wordt een afwachtende houding bij jullie kind voorkomen. Natuurlijk vragen we wel stevig door, bijvoorbeeld ook naar schoolmail (‘o, die lees ik nooit’) en studieplanners (‘o, ik wist niet dat die er waren’). Weten we dan alles? Ja, want er is bij ons ook ruimte om even lekker te klagen over werk waar je echt geen zin in hebt. En dan verzinnen we samen hoe daar toch uitgehaald kan worden wat je ervan moest leren.

Hoe weet ik wat mijn kind precies op huiswerkbegeleiding heeft gedaan?

Door het aan uw kind te vragen. We besteden onze tijd graag geheel aan het werken met jullie kind, en liever niet aan het online administreren van wat er gedaan is of nog moet worden. Op deze manier leren onze leerlingen ook een ‘kijk eens wat ik geleerd heb!’ houding aan, in plaats van een ‘ik wacht wel of ik iets moet doen’-attitude. Mocht er zich iets opvallends positiefs of minde positiefs voordoen tijdens de huiswerkbegeleiding, dan sturen we daar ‘ad hoc’ een mailtje over.

Hoe houden we contact?

We hopen dat jullie kind regelmatig al zelf iets deelt over de huiswerkbegeleiding. Tweemaal per jaar nodigen we ouders uit om met ons de huiswerkbegeleiding van hun kind te bespreken. Verder sturen we ad hoc een mail als er zich iets bijzonders voordoet. Maar als er thuis of op school zaken spelen die van invloed kunnen zijn op de begeleiding dan horen wij dat omgekeerd ook graag. Mailen kan altijd (hwb@oc-hetkabinet.nl), bellen graag op afspraak aangezien wij tussen 14.00 en 18.30 uur bezig zijn met het begeleiden van de leerlingen.

Wij als ouders zien huiswerkbegeleiding op het Kabinet wel zitten, maar ons kind niet, wat nu?

Als u uw kind zover kunt krijgen om mee te gaan naar een vrijblijvend kennismakingsgesprek op het Kabinet, doen wij ons best om uw kind nieuwsgierig te maken. In 99% van de gevallen lukt dat! Het helpt in ieder geval om uw kind duidelijk aan te geven dat zo’n gesprek óók voor hem/haar/hen vrijblijvend is.

De kennismaking op het Kabinet, wat houdt dat precies in?

Het kennismakingsgesprek op het Kabinet is een prikkelend gesprek met ouders en leerling waarin we aftasten in hoeverre onze vorm van begeleiden past bij jullie kind én bij wat jullie als ouders zoeken en verwachten. Dit gesprek is voor iedereen vrijblijvend: zowel jullie, jullie kind als wij kunnen na het gesprek even nadenken of het Kabinet een goede keuze is. Deze kennismaking is dus geen ‘intake’ – wij hebben niet de illusie dat wij de leerproblemen van uw kind na zo’n gesprek precies kennen. Daarom starten wij altijd met een maand intensieve begeleiding, waarin we daar wél zicht op krijgen.

Hoe zit dat met de oudercursus ‘Don’t try this at home’?

We bieden ouders graag een avond een concreet kijkje in onze keuken, zodat wie durft, onze onorthodoxe Kabinet-methodes ook thuis kan toepassen. Daarmee kan het effect van onze huiswerkbegeleiding versterkt worden, én het leven van ouders verlicht. Eén maar: je mag tijdens de cursus niet ‘ja maar’ zeggen. De cursus is ook niet verplicht.

Mag mijn kind ook beide studieblokken op één middag bezoeken?

Meer dan één studieblok per middag zou uw kind niet nodig moeten hebben. Alle middelbare scholen vertellen dat leerlingen hun huiswerk zouden moeten kunnen doen in 1,5 – 2 uur per dag. Dus een studieblok van twee uur per middag moet écht voldoende zijn. Het is niet de bedoeling dat jullie kind zijn huiswerk van een hele week in twee of drie middagen Kabinet propt: een puber heeft elke dag huiswerk- en chilltijd nodig, wil de stof ‘beklijven’.

Mag mijn kind ook extra studieblokken komen?

Incidenteel kan een extra studieblok worden aangevraagd, mits er bij ons ruimte is op het gewenste moment en ouders het er expliciet mee eens zijn, aangezien zij zo’n blok betalen.

Mag mijn kind ruilen van middag/blok?

Incidenteel ruilen mag. We zijn daar met opzet niet al te makkelijk in, omdat we niet willen dat onze huiswerkbegeleiding ‘sluitpost’ wordt op de planning van onze leerlingen. Ruilen kan om schoolredenen; ad hoc wijzigingen in sport, werk en activiteiten met vrienden vinden wij een minder goede reden. Verder moet er op de ruildag voldoende ruimte zijn voor een extra leerling en geldt: hoe eerder gemeld, hoe groter de kans dat het lukt.

Is er behoefte aan een meer structurele wijziging in het Kabinetrooster? Laat het ons dan weten, dan proberen wij het rooster van gekozen studieblokken voor jullie aan te passen.

Hebben jullie ook contact met school?

Ook hier geldt dat we de verantwoordelijkheid graag laten waar hij hoort: bij jullie als ouders. We kunnen waar nodig een adviserende of klankbordrol spelen maar nemen niet zomaar zonder toestemming het voortouw in contact of overleg met school.

Het bevalt ons niet, mogen we na 1 maand stoppen?

Ja, dat mag. We hopen natuurlijk dat onze vorm van begeleiding bij jullie als ouders en uw kind past, maar mocht dit niet zo blijken te zijn, dan kunnen jullie tijdens de eerste evaluatie na de maand intensieve begeleiding zonder opzegtermijn besluiten te stoppen. Daarna hanteren wij een opzegtermijn van een maand. 

Welke leerlingen begeleiden jullie op het Kabinet?

Het Kabinet geeft huiswerkbegeleiding aan leerlingen van alle middelbare-schoolniveaus, van brugklas tot en met examen. We bestaan sinds januari 2007 en hebben veel ervaring met huiswerk op o.a. de volgende scholen: Christelijk Gymnasium Utrecht, Openbaar Lyceum Zeist, Het Nieuwe Lyceum, St. Bonifatiuscollege, St. Gregorius College, Gerrit Rietveld College en het Utrechts Stedelijk Gymnasium.

Bij vernieuwingsscholen als De Werkplaats, UNIC en het Jordan Montessori Lyceum Utrecht hebben we gemerkt dat wanneer zo’n vernieuwend onderwijssysteem niet goed werkt voor een leerling, de gewenste huiswerkbegeleiding vaak neerkomt op het ontzielen van dat systeem. Bijvoorbeeld door groepsschoolwerk van school naar huiswerkbegeleiding te verplaatsen of werk wél in verplichte dagtaken te verdelen. Dat is niet wat wij en het onderwijssysteem beogen en daarom adviseren we in zo’n geval vaak iets anders dan onze huiswerkbegeleiding.

Is het Kabinet geschikt voor leerlingen met leerbijzonderheden zoals faalangst, dyslexie of hoogbegaafdheid?

Ja, ook deze leerlingen kunnen vaak op het Kabinet terecht. Juist omdat wij niet angstvallig vasthouden aan alles gemaakt en geleerd, maar sturen op inzichten en leren omgaan met bijzonderheden. Dus geen aparte behandeling, maar wel door ons ontwikkelde, concrete, in de praktijk werkbare tips en trucs voor omgaan met zaken als faalangst, dyslexie en hoogbegaafdheid. Want dat vinden we het belangrijkst: dat een leerling oplossingsgericht wordt. Bij de kassa van Albert Heijn krijg je met dyslexie, faalangst of hoogbegaafdheid tenslotte ook geen speciale behandeling. Dus als jullie als ouders er ook zo in staan, kan onze huiswerkbegeleiding ook voor deze leerlingen werken.


Ach, mijn vraag staat er niet bij!

Een FAQ is nooit af, dus wellicht verschijnt uw vraag hier in de komende tijd. Wilt u daar niet op wachten, mail uw vraag dan aan hwb@oc-hetkabinet.nl, wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden!