Onderpresteren

Een kind dat onderpresteert werkt structureel onder zijn niveau. Er is een kloof tussen wat een kind kan en wat eruit komt op school.

Als uw kind ver achter blijft bij de klas is het wel duidelijk dat er iets aan de hand is. Soms presteert een kind echter in vergelijking met andere kinderen redelijk, maar blijven de resultaten gezien zijn of haar capaciteiten toch achter. Dit noemen we relatief onderpresteren. Dit kan onder andere leiden tot verkeerde schoolkeuzes. Ook in de verdere toekomst kan uw kind hierop vastlopen.

Onderpresteren wordt lang niet altijd herkend. Het gedrag van kinderen kan afleiden van de daadwerkelijke problemen. Onderpresteerders verbloemen het werkelijke probleem door uitvluchten, druk gedrag of juist heel onopvallend gedrag.

In een gesprek wordt bekeken of er sprake is van onderpresteren en waar het eventueel aan ligt. Dit gesprek kan gevolgd worden door aanvullend (intelligentie)onderzoek en/of verdere behandeling. Het betreft hier een onderzoek op maat, waardoor de prijs kan variëren – uiteraard zullen opvolgonderzoeken of andere aanbevelingen altijd eerst aan u voorgelegd worden.

Werkwijze

Dit onderzoek bestaat uit:

  • Persoonlijk intakegesprek;
  • Onderzoek in één of twee dagdelen;
  • Adviesgesprek binnen 2 weken na de testafname;
  • Verslaglegging en follow-up

Na het adviesgesprek ontvangt u van ons het verslag met daarin alle tips en adviezen voor school en thuis.

 

Tarief

Onderzoek naar onderpresteren kost gemiddeld € 795,-
(richtprijs)

Kijk bij tarieven voor onze volledige tarievenlijst.

Aanmelden

Voor vragen of aanmeldingen kunt u gebruik maken van ons contactformulier.