Lezen en spellen / dyslexie

“Dyslexie is een ernstige stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”  Stichting Dyslexie Nederland & Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0 – 2013

Dyslexie is een lees- en spellingsstoornis waarbij geen goede relatie gelegd kan worden tussen de fysieke vormen van letters en woorden en hun betekenis. Hierdoor hebben kinderen moeite met goed leren lezen en schrijven. Ondanks veel oefenen lukt het niet om vloeiend en vlot te lezen en/of foutloos te spellen. Met name in het onderwijs maar ook in het dagelijkse leven zorgt dit voor veel belemmeringen. Voor kinderen met een diagnose dyslexie zijn vaak extra voorzieningen beschikbaar in het onderwijs.

Wilt u meer weten over dyslexie? Kijk dan op www.dyslexietesten.nl

Met behulp van didactisch onderzoek vergelijken we de prestaties van een kind op de verschillende vakgebieden met die van leeftijdsgenoten en bekijken we of er sprake is van een achterstand of een voorsprong. Ook bekijken we de manier van werken (taakaanpak), de motivatie, het doorzettingsvermogen en de reactie op instructie of extra hulp. In combinatie met bijvoorbeeld intelligentieonderzoek en onderzoek naar de aandacht, concentratie en geheugen (executieve functies) ontdekken we niet alleen het niveau van een kind, maar krijgen we ook zicht op de onderliggende leerprocessen. Zo bepalen we ook of er sprake is van een leerstoornis en wat er nodig is om een kind weer op weg te helpen. We geven vervolgens advies op maat.

Werkwijze

Dit onderzoek bestaat uit:

  • Persoonlijk intakegesprek;
  • Onderzoek in één à twee dagdelen;
  • Adviesgesprek binnen 3 weken na de testafname;
  • Verslaglegging en follow-up

Na het adviesgesprek ontvangt u van ons het verslag met daarin alle tips en adviezen voor school en thuis.  Ongeveer 6 weken later raden wij een follow-up gesprek aan om de aanpak te evalueren en waar nodig aan te passen.

Tarief

Een volledig dyslexieonderzoek (inclusief IQ-onderzoek) – € 995,-

Een dyslexieonderzoek zonder IQ-onderzoek – € 495,-
(informeer naar de voorwaarden)

Onderzoek naar lezen en spellen-  € 395,-

Aanmelden

Voor vragen of aanmeldingen kunt u gebruik maken van ons contactformulier.