Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen kunnen het knap lastig hebben op school. Doordat ze alles snel snappen vervelen ze zich of leren ze zichzelf dingen op een verkeerde manier aan. Hoogbegaafdheid wordt echter lang niet altijd direct herkend. Het gedrag van kinderen kan afleiden van de onderliggende behoefte. We zien dat een kind moeite heeft om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenootjes. Liever niet willen opvallen en problemen met motivatie kunnen leiden tot slechte schoolprestaties en zelfs tot geestelijke of lichamelijke klachten. Hoogbegaafdheid kan ook samen met een leer- of ontwikkelingsstoornis voorkomen. Het is belangrijk dat hoogbegaafdheid zo vroeg mogelijk wordt onderkend.

Op basis van het onderzoek adviseren we over het aanbieden van de leerstof. Hierbij kunt u denken aan het compacten (indikken) van de stof, zodat er tijd overblijft voor andere opdrachten of aan versnellen (vervroegd doorstromen of een groep overslaan). Het rapport geeft een beeld van intelligentie maar ook van andere factoren die een rol spelen zoals creativiteit, vaardigheden en motivatie.

Werkwijze

Dit onderzoek bestaat uit:

  • Persoonlijk intakegesprek;
  • Onderzoek in één dagdeel;
  • Adviesgesprek binnen 3 weken na de testafname;
  • Verslaglegging en follow-up

Na het adviesgesprek ontvangt u van ons het verslag met daarin alle tips en adviezen voor school en thuis.

Tarief

Hoogbegaafdheidsonderzoek kost € 895,-

Aanmelden

Voor vragen of aanmeldingen kunt u gebruik maken van ons contactformulier.