Leerproblemen

Soms presteert een kind op bepaalde vakgebieden niet zoals verwacht.

Het niet goed kunnen meekomen op school kan verschillende oorzaken hebben – soms sluit het onderwijsniveau niet goed aan bij de competenties van een kind. Ook plotselinge veranderingen in de thuissituatie zoals een verhuizing of een scheiding kunnen grote invloed hebben op de studieresultaten. Maar het kan ook zijn dat er sprake is van een stoornis, zoals dyslexie of dyscalculie.

Voor de ontwikkeling van een kind is het van groot belang dat dit tijdig wordt vastgesteld en de oorzaak wordt herkend. Alleen dan kan een kind de begeleiding krijgen die aansluit bij de onderwijsbehoeften.

Wij bieden onderzoek en begeleiding bij de volgende leerproblemen: