Intelligentieonderzoek

Zijn er vragen over het best passende schoolniveau of de onderwijsbehoeften? Wijken de schoolprestaties van uw kind af van het verwachte? Denkt u aan onderpresteren of hoogbegaafdheid? Dan kan intelligentieonderzoek zinvol zijn.

Een intelligentieonderzoek bestaat uit verschillende vragen en opdrachten. Daarmee brengen wij allerlei vaardigheden in kaart, bijvoorbeeld de taalvaardigheden, het plannings- en organisatievermogen en het geheugen. Ook concentratie, werkaanpak, leermotivatie en doorzettingsvermogen komen aan bod. De prestaties worden vergeleken met die van leeftijdsgenoten. Op basis van de resultaten schrijven wij een rapport, brengen we advies uit waarin we antwoord geven op uw hulpvraag.

Er zijn veel verschillende intelligentietesten beschikbaar. Afhankelijk van de leeftijd en de reden van onderzoek, maken we bijvoorbeeld een keuze uit:

 • WPPSI-III NL, voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar
 • WISC-V, voor kinderen van 6 tot 17 jaar
 • WAIS-IV NL, vanaf 16 jaar
 • NIO schoolkeuzeonderzoek (vanaf Basisonderwijs groep 8 tot derde klas Voortgezet Onderwijs)
 • ADIT schoolkeuzeonderzoek (Basisonderwijs groep 8)

Werkwijze

Dit onderzoek bestaat uit:

 • een persoonlijk intakegesprek;
 • Onderzoek in één á twee dagdelen;
 • Adviesgesprek en verslag binnen 1,5 week na de testafname;
 • Verslaglegging en follow-up

Na het adviesgesprek ontvang je van ons het verslag met daarin alle informatie, tips en adviezen voor school en thuis. Kijk hier voor onze algemene werkwijze.

Tarieven

Intelligentieonderzoek kan groepsgewijs of individueel plaatsvinden:

 • Individueel onderzoek                € 689,-
 • Groepsgewijs onderzoek            € 295,-
Aanmelden

Voor vragen of aanmeldingen kunt u gebruik maken van ons contactformulier.