Didactisch onderzoek en executieve functies

Met behulp van didactisch onderzoek vergelijken we de prestaties van een kind op de verschillende vakgebieden met die van leeftijdsgenoten en bekijken we of er sprake is van een achterstand of een voorsprong. Ook bekijken we de taakaanpak, de motivatie, het doorzettingsvermogen en de reactie op instructie of extra hulp. In combinatie met bijvoorbeeld intelligentieonderzoek en onderzoek naar de aandacht, concentratie en geheugen (executieve functies) ontdekken we niet alleen het niveau van een kind, maar krijgen we ook zicht op de onderliggende leerprocessen. Zo bepalen we ook of er sprake is van een leerstoornis en wat er nodig is om een kind weer op weg te helpen. We geven vervolgens advies op maat.

Met het functieonderzoek brengen we de sterke en zwakke punten van uw zoon of dochter in kaart. We kijken hierbij naar de manier waarop verschillende vormen van informatie worden verwerkt. Functies en vaardigheden die bijvoorbeeld onderzocht worden zijn:

•    geheugen
•    aandacht en concentratie
•    tempo
•    snelheid van informatieverwerking
•    waarneming
•    taal
•    planningsvaardigheden
•    ruimtelijk inzicht
•    probleemoplossend vermogen
•    fijne motoriek
•    oog-handcoördinatie

Werkwijze

Didactisch onderzoek en/ of onderzoek naar executieve functies doen wij bijvoorbeeld bij een vermoeden van dyslexie of dyscalculie. Soms bepalen we tijdens het intakegesprek dat dit onderzoek zinvol kan zijn.

Informatie, tips en adviezen die worden verkregen verwerken wij voor u in een verslag dat u ontvangt na het adviesgesprek.

Tarieven

Onderzoek naar lezen&spellen – € 395,-
Onderzoek naar rekenen – € 395,-
Onderzoek naar executieve functies, zoals aandacht en geheugen – €250,- tot  €895,-  (afhankelijk van uw hulpvraag).

Aanmelden

Voor vragen of aanmeldingen kunt u gebruik maken van ons contactformulier.