Test en Advies

Loopt
het leren niet lekker? Wij bespreken graag onze adviezen en tips met jullie. En als het komt tot een test, bespreken we samen welk testpakket past. We hebben geen lange wachtlijsten, en onze orthopedagogen zijn experts in leren en ontwikkelen.

Afhankelijk van uw hulpvraag bestaat onderzoek uit één of meer van de volgende onderdelen:

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht als de beoogde school voor basis- of voortgezet onderwijs u vraagt om de resultaten van een specifieke test (bijvoorbeeld de NIO toets, ADIT of een WISC-V).