Provocatieve coaching leerlingen

De provocatieve benadering is een revolutionaire cocktail van humor, warmte, uitdaging en verrassing. Ineens zit de leerling te roepen dat hij het heus wel kan, en dat-ie dat nú -#@¿¥N§! – gaat laten zien!

Het doel
Het doel van onze prikkelende en porrende manier van werken is om met humor, warmte en uitdaging de motivatie bij de leerling aan te wakkeren.  Die intentie staat voorop. Hoe we dat doen? Met onze onverwachte opmerkingen en onvoorspelbare antwoorden op vragen gebeurt vanzelf van alles in zijn of haar hoofd en gedrag.  Wij mijden niet de running gag (Een 9,3? Ach, wat verschrikkelijk zonde: véél te hard geleerd dus weer) en spelen dommetje totdat uw kind ons lachend in grote frustratie gaat uitleggen hoe het wél zit. Met lol, en zonder motivationele gespreksvoering en gepsychologiseer. En met maar één doel: de leerling gemotiveerder te laten leren.

Voorbeeld I
Leerling (zuchtend): Ik moet dus godsdienst leren, en dat ga ik niet doen.

Wij (berustend): Inderdaad, het is maar godsdienst.

Leerling (licht verontwaardigd): Ja maar het telt wel mee, anders!

Wij (verbaasd): Oh, nou, dan klets je je daar toch gewoon uit, dat kun jij wel.

Leerling (daadkrachtig): Nou, ik denk dat ik het maar beter gewoon kan leren.

Voorbeeld II

Leerling: Wil je mij helpen met plannen?

Wij: ja hoor, wanneer wil je deze taak doen? Door de week?

Leerling: nee, door de week heb ik geen tijd.

Wij: dan in het weekend?

Leerling, achterover leunend: In het weekend kan ik niet.

Wij, opspringend vanwege goed idee: wacht, we plannen het op woensdag-en-een-half!

Leerling, verrast: woensdag-en-een-half? Wat is dat?

Wij: de dag die tussen woensdag en donderdag in zit! Speciaal voor dingen die én niet door de week, én niet in het weekend kunnen!

Leerling, ongelovig: Ja maar die bestáát helemaal niet!

Wij: …

Leerling, druk in de weer met potlood en gum en taken schuiven: kijk, ik plan het dan zo!

 

Het effect

Door uit te dagen, met warmte en humor, wordt het doen van huiswerk geherdefinieerd. En dan kunnen er leuke, mooie, interessante dingen gebeuren. Op het Kabinet, maar ook erna. Zeker als ouders met ons meedoen (link cursus). Patronen in denken en doen raken opgeschud door een totaal andere benadering van het huiswerk. Dat gaat soms gepaard met (tijdelijke) emoties zoals irritatie en frustratie. Dat geeft niet, dat hoort er allemaal bij, en maakt de gedragsverandering sterker  en duurzamer. Soms ontstaat er echter ook inzicht dat een bepaald doel eigenlijk minder belangrijk is. En ook dat maakt je sterker en gelukkiger.