Provocatieve coaching

Provocatief gecoacht worden is een revolutionaire cocktail van humor, warmte, uitdaging en verrassing. Ineens zit je te roepen dat je het wél kunt, dat je ook heus wel kunt bedenken hoe dan, en dat je het nu -#@¿¥N§! – écht gaat doen!

Het kader
Het kader van provocatief coachen is dat humor, warmte en uitdaging de gecoachte sterker maken. Die intentie staat voorop. En daarbinnen kan van alles gebeuren. Onverwachte wendingen, rake opmerkingen, vreemde kwinkslagen waardoor er van alles in je hoofd en met je gedrag gebeurt. onder dat je er veel moeite voor hoeft te doen. En met maar één doel: je sterker en gelukkiger maken.

Effectief voor ouders
Bij veel ouders werkt deze methode bijzonder effectief. Omdat het gaat over het (toekomstig) welzijn van hun kind hebben zij vaak écht al alles geprobeerd en willen zij de relatie met hun kind niet verder op het spel zetten. Deze wezenlijk andere benadering, waarbij het kind alleen indirect betrokken is, kan een vastgelopen situatie wél weer vlot trekken.

Wat is het probleem?
Door uit te dagen, met warmte en humor, wordt het probleem geherdefinieerd. En dan kunnen er leuke, mooie, interessante dingen gebeuren. Tijdens de sessie, maar ook erna. Patronen in denken, doen en voelen raken in de war door een totaal andere benadering van het probleem. Dat gaat soms gepaard met (tijdelijke) emoties zoals irritatie, verdriet of boosheid. Dat geeft niet, dat hoort er allemaal bij. En het is voor de goede zaak!

Want wat is de uitkomst? 
Vaak voelen klanten een constructief verzet. Ze zien ineens verontwaardigd maar helder voor zich wat er moet gebeuren om hun doel te bereiken. Soms echter is er een bevredigend inzicht dat het probleem eigenlijk helemaal geen probleem (meer) is. Beide maken je sterker en gelukkiger, en zijn dus even goed.