Zelfstandig werken

Voor leerlingen die ons Korte Intensieve Traject ontgroeid zijn, maar nog geen afscheid van ons willen nemen.
Deze leerlingen maken bij ons op eigen initiatief maximaal twee uur intensief huiswerk. Desgevraagd of waar gepast bemoeien onze huiswerkcoaches zich op een warme en prikkelende manier met het werk. Maar altijd afgestemd op de leerling.

Vragen en uitleg

Vragen worden niet klakkeloos beantwoord. De leerling wordt eerst aangemoedigd het antwoord zelf te vinden in boek, aantekening of les. Zo worden leerlingen gestimuleerd om ook op school meer te doen: opletten, aantekeningen maken, vragen stellen. We zijn immers geen ‘schaduwschool’.

Kan de leerling ons desondanks overtuigen dat hij of zij met een specifiek onderdeel nog steeds moeite heeft? Dan zien onze huiswerkcoaches hun kans schoon om in hun vakgebieden gepassioneerd uitleg te geven.

Plannen

Leerlingen op Utrechtse middelbare scholen krijgen veel vrijheid. ‘Er is niet echt huiswerk opgegeven’  is een gevleugelde uitspraak onder onze leerlingen- maar vaak blijkt de e-leeromgeving vol te staan met oefenstof. Dat resulteert nogal eens in óf te weinig oefenen, óf plichtsgetrouw te veel. Wij sparren met deze leerlingen over wat zij denken dat nodig is en wat prioriteit heeft. Hun geweten doet de rest.

Nakijken en overhoren

Nakijken en overhoren doen we het liefst andersom. Wij vragen de leerlingen om ons te vertellen wat ze van de stof hebben opgepikt. Dan kunnen leerlingen ‘shinen’ met wat ze hebben gemaakt of geleerd. Nakijken doen we alleen als de leerling ons kan garanderen dat er vrijwel geen fouten meer inzitten. Als we overhoren spelen we graag dommetje om het fatsoenlijk formuleren van antwoorden te bevorderen.


Praktisch

Leerlingen worden in een blok van 2 uur per middag gestimuleerd om efficiënt met hun huiswerk bezig te zijn. Dit doen wij omdat wij gemerkt hebben dat leerlingen

  • dan efficiënter huiswerk maken en het huiswerk als minder belastend ervaren
  • zo energie overhouden voor andere belangrijke activiteiten zoals groeien, vrienden en sport
  • hun huiswerk dan niet over de hele middag gaan ‘uitsmeren’ uit vrees voor commentaar van hun ouders
  • op school beter gebruik gaan maken van de les en tussenuren
  • volgens de scholen met anderhalf tot twee uur huiswerk maken per dag écht uit zouden moeten komen

Aan het begin van de Doe Het Zelf Klas kiezen we samen per middag een passend blok: 14:30 – 16:30 of 16:00 – 18:00.

De Doe Het Zelf klas is toegankelijk voor leerlingen die de Korte Intensieve Start hebben doorlopen of die in 2017-2018 ook al begeleiding volgden.

De investeringen voor het schooljaar 2018-2019 zijn

  • 2 middagblokken per week – € 289 per maand*
  • 3 middagblokken per week – € 299 per maand
  • 4 middagblokken per week – € 319 per maand
  • 5 middagblokken per week – € 329 per maand

*Het Kabinet hanteert een opzegtermijn van een maand en factureert in 10 gelijke maandelijkse termijnen, van september t/m juni.