Dyslexie

Dyslexiebegeleiding

Het dyslexiebegeleidingsprogramma van OC Het Kabinet is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en opgebouwd uit een aantal modules die met ondersteuning van een computer worden aangeboden.

Eén uur per week werken we samen aan de verschillende modules. Thuis wordt er verder geoefend met huiswerk. We starten met het verkrijgen van inzicht in de klankstructuur van woorden – het leggen van een goede koppeling tussen letter en klank staat hierbij centraal. Daarna worden stap voor stap de spellingsregels aangeleerd. Tegelijkertijd oefenen we met het lezen – enerzijds door de oefeningen via de computer, anderzijds door huiswerk wat wordt meegegeven. Gedurende de hele begeleiding is er aandacht voor uitleg en het beantwoorden van vragen (psychoeducatie) over dyslexie en wat daarbij komt kijken.

Iedere 12 lessen toetsen we het lezen en spellen. Zo houden we in de gaten of het werkt wat we doen, sturen we bij waar nodig en maken we een inschatting van de te verwachten begeleidingsduur.

Ook middelbare scholieren met dyslexie kunnen bij ons terecht. Voor hen bieden we een speciaal programma van 12 tot 24 lessen aan, gericht op het vlotter leren lezen en verwerken van informatie uit teksten.

Tarief

Dyslexiebehandeling kost € 65,- per uur.

Aanmelden

Voor vragen of aanmeldingen kunt u gebruik maken van ons contactformulier.