Misschien zit er thuis eentje bij je op de bank en anders ken je er vast wel één. Een puber met z’n ziel onder zijn arm. Die school saai en nutteloos vindt en véél te makkelijk, maar voldoendes halen…. ho maar! En dat ligt natuurlijk (dat snap je toch ook wel) aan alles behalve aan de tiener in kwestie. Die dus ook niets onderneemt om uit deze impasse te komen, want ‘dat heeft toch allemaal geen zin’.

De leerling die bij ons kwam was helaas al aan het afglijden geslagen. Een schoolniveau naar beneden zou de kans op voldoendes vergroten, maar na twee (!) stappen naar beneden bleek niets minder waar. De aansluiting bij de klas werd alleen maar minder en de degradatie werd als, ja…, degradatie gezien. ‘ Dus wat heeft het dan allemaal nog voor zin?’

Wanhopig maakte hij zijn ouders en docenten. Die niet waren opgehouden met in hem te geloven, maar even niet meer wisten hoe ze het tij moesten keren. Terwijl hij eigenlijk haarfijn aangaf waar de oplossing lag: in zin! Deze puber was de zin in leren kwijtgeraakt! Maar hoe konden we hem die motivatie weer teruggeven?

We deden wat TomTom ook zou zeggen in zo’n situatie: Probeer om te keren! We maakten een plan om al het opvoedgedrag 180 graden om te draaien.

Dus niet meer: ‘Je huiswerk is vast nog niet af’, maar: ‘Was er nog iets interessants bij je huiswerk vandaag?

Niet langer: ‘Als het niet af is mag je niet weg‘, maar: ‘Als jij vindt dat het af is wie ben ik dan om te zeggen dat je niet weg mag?’

In plaats van ‘De helft is niet ingevuld’ ‘De antwoorden díe je hebt ingevuld zijn echt goed, waarom is de rest van de vragen eigenlijk leeg?‘ (eventueel aangevuld met ‘waren die beneden je stand?’, want je moet wel oppassen voor teveel zoetsappigheid natuurlijk).

Zijn dappere ouders durfden het aan om de controle los te laten en iedereen die met hun puber te maken had te vragen om mee ‘om te keren’. En raad eens? Binnen een jaar zat hun zoon weer op zijn oude niveau. Hij voelt zich weer gezien, vindt school leuker, vertelt uit zichzelf wat hem bezighoudt en motiveert nu zelfs anderen om een beetje serieuzer te werken.

Het kan dus! Stoppen en omkeren op zo’n vicieuze opvoed-rondweg. En het is niet ingewikkeld, je hebt er alleen wat durf voor nodig.

Auteur: Loes Nijland