Pakket gericht op zelfsturing en zelfreflectie  – ‘Doe het Zelf’

Zelfstandig werken

Het laatste zetje in de rug.

  • De nadruk van dit pakket ligt op het verbeteren van zelfsturing en –reflectie; in een stimulerende werkomgeving leggen we de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij uw kind maar sparren we, sturen we bij en doen we waar nodig suggesties voor het leren.
  • Leerlingen komen 2 tot 5 keer per week en werken zo zelfstandig mogelijk aan hun schooltaken.
  • Leerlingen worden gestimuleerd om hun eigen probleemoplossend vermogen aan te spreken, maar bij incidentele, zeer lastige vakonderdelen is er ruimte voor ruime inhoudelijke hulp.
  • Regelmatig ontvangen ouders een update over de gemaakte vorderingen en eventuele aandachtspunten.
  • Eén keer per schooljaar is er ruimte voor een evaluatiegesprek.

Deze vorm van huiswerkbegeleiding is ook 2 dagen per week mogelijk en kost voor het schooljaar 2017-2018:

  • 2 middagen per week – € 265 per maand*
  • 3 middagen per week – € 290 per maand
  • 4 middagen per week – € 315 per maand
  • 5 middagen per week – € 340 per maand

*Het Kabinet factureert in 10 gelijke maandelijkse termijnen, van september t/m juni.

Aanmelden