Pakket gericht op het ontwikkelen van zelfstandigheid – ‘Aan De Slag’

Anna&Reina rond

  • De nadruk bij dit huiswerkbegeleidings-pakket ligt op het kiezen en gebruiken van effectieve leerstrategieën en het ontwikkelen van zelfsturing en -reflectie. De leerling krijgt daarbij expliciet het eerste woord en wordt gestimuleerd om zelfstandig te gaan denken en werken. Begeleiders hebben een activerende, bijsturende en controlerende rol.
  • Tijdens de begeleiding is er voldoende ruimte voor vragen, die zoveel mogelijk activerend (met een tegenvraag of opzoeksuggestie) worden beantwoord. De nadruk ligt dus vooral op het stimuleren van het eigen probleemoplossend vermogen.
  • Leerlingen komen 3 tot 5 keer per week voor het maken van hun schoolwerk onder begeleiding; deze controleert en overhoort beredeneerd-steekproefsgewijs.
  • Er is regelmatig contact met ouders per e-mail.
  • Eenmaal per schooljaar is er ruimte voor een evaluatiegesprek.

De kosten voor deze vorm van huiswerkbegeleiding zijn voor het schooljaar 2017-2018:

  • 3 middagen per week – € 399 per maand*
  • 4 middagen per week – € 449 per maand
  • 5 middagen per week – € 499 per maand

*Het Kabinet factureert in 10 gelijke maandelijkse termijnen, van september t/m juni.

Aanmelden