Pakket gericht op leervoorwaarden – ‘Leer leren’

Loes&Marieke rond

Onze meest intensieve vorm van huiswerkbegeleiding

Puntsgewijs ziet de huiswerkbegeleiding gericht op leervoorwaarden er als volgt uit:

 • Het doel van de begeleiding is het creëren van de juiste leervoorwaarden en het ‘leren leren’:
  • beter plannen & organiseren;
  • faalangstreductie;
  • voorkomen van onderpresteren.
 • Leerlingen worden begeleid door vaste ‘superplanners’ die één-op-één en intensief contact hebben met de leerling, iedere middag dat de leerling aanwezig is. Tijdens dit contactmoment besteden we uitgebreid en achtereenvolgens aandacht aan alle leervoorwaarden zoals organisatie, planning, leerstrategieën, werkhouding, uitvoering en eventuele leerproblematiek.
 • Leerlingen werken vervolgens 3 tot 5 middagen per week onder begeleiding aan het huiswerk, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.
 • Er is regelmatig contact met u als ouders, per telefoon of email.
 • Elke 3 maanden is er ruimte voor een evaluatiegesprek.
 • Desgewenst vindt er ook eenmalig een gesprek plaats met school.

De kosten voor deze intensieve vorm van huiswerkbegeleiding zijn voor het schooljaar 2017-2018

 • 3 middagen per week –  € 545 per maand*
 • 4 middagen per week – € 635 per maand
 • 5 middagen per week –  € 725 per maand

*Het Kabinet factureert in 10 gelijke maandelijkse termijnen, van september t/m juni.

Aanmelden