Onze visie op huiswerkbegeleiding

Elk kind, elke jongere verdient een kans om te leren en zichzelf te ontwikkelen, maar dit gaat niet altijd vanzelf. Wij zien het daarom als onze missie om leerlingen te helpen zelfstandig te leren zodat zij zich, binnen hun mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Hierbij werken we vanuit de overtuiging:

‘Je kunt het wel, maar (even) niet alleen’

Om te bepalen wat een leerling nodig heeft om zelfstandig verder te kunnen, kijken we naar zijn/haar specifieke behoeften op het gebied van leren. Met onze opvolgende huiswerkbegeleidingspakketten bieden wij maatwerk en een route naar daadwerkelijk zelfstandig leren.

Op basis van onze tien jaar ervaring weten we dat leerlingen die zich bij ons aanmelden, grofweg in te delen zijn in drie typen leerlingen.

  • Leerlingen waarbij de leervoorwaarden nog niet optimaal zijn; zij moeten echt nog ‘leren leren’. Ze hebben bijvoorbeeld onvoldoende overzicht om hun werk te plannen, kunnen zich niet nog niet lang concentreren op hun werk of hebben nog niet geleerd om zichzelf te controleren. Deze leerlingen moeten hun eigen leervoorwaarden nog verder ontwikkelen om tot effectief leren te komen.
  • Andere leerlingen wéten in principe wel hoe ze het beste kunnen leren, maar brengen dit niet altijd in de praktijk. Zij groeien door slim gekozen aansturing (‘aan de slag’) en waardering voor hun werk en ontwikkelen zo zelfsturing en motivatie.
  • Dan zijn er nog de leerlingen die in principe al zelfsturend zijn (zij ‘doen het zelf’), maar een plek zoeken om over hun werk te sparren als zij dat nodig hebben, om alles eruit te halen wat erin zit.

Per pakket wordt een specifiek soort begeleiding geboden, zodat een stijgende lijn kan ontstaan waarbij alle nodige stappen tot leren worden doorlopen en een leerling uiteindelijk zelf zijn weg kan vervolgen.

In een tweezijdig vrijblijvend intakegesprek kijken wij met u en uw kind of onze visie past bij uw vraag, en in welk pakket de leerling het beste kan instappen.